20/10/16

Αξιοποίηση επιστημόνων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


Πεποίθηση μου, είναι ότι στην επόμενη δεκαετία είναι η δεκαετία που η πληροφορική θα αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι στην κοινωνία.

Ας σταθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων.

Η αξιοποίηση των επιστημόνων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ είναι η βασική προϋπόθεση για να
εξυπηρετούνται με τρόπο συνεκτικό και ολοκληρωμένο οι κρίσιμες διοικητικές δομές της κοινωνίας μας και θα οδηγήσει σε εξορθολογισμό του κόστους , βελτίωση της εικόνας και διασφάλιση τη ποιοτητας ζωής μας.

 Μάριος